main

BASEการแนะนำฐาน

  • FACTORYโรงงานต่างๆ
    เรามีโรงงานต่างๆ ในสถานที่ตั้งดังต่อไปนี้ เมืองไดโตะในโอซาก้า เมืองอิกะในจังหวัดมิเอะ เมืองทาคาชิมะในจังหวัดชิกะ และเมืองคัตสึรากิในจังหวัดนารา ที่โรงงานหลักในโอซาก้า เราผลิตเครื่องเป่าลมไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม เช่น เครื่องดักจับไอน้ำมัน Mistrésa เป็นต้น โรงงานอิกะจะรับหน้าที่ผลิตเครื่องเป่าลมขนาดใหญ่ เช่น ประเภทเทอร์โบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดักจับฝุ่นละออง ส่วนโรงงานชิกะจะทำหน้าที่ผลิต DC มอเตอร์ และอุปกรณ์ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงเครื่องดูดฝุ่นบนเล็บ ส่วนโรงงานคัตสึรากิจะทำหน้าที่ผลิต AC มอเตอร์เป็นหลัก บริษัท Showa Denki Iga จำกัด โรงงานโอซาก้า จะผลิตเครื่องเป่าลมสำหรับอุตสากหรรมเตาหลอม
    FACTORY
  • SALES OFFICESสำนักงานขาย
    โชวาเด็นกิมีสำนักงานขาย 12 แห่งภายในประเทศญี่ปุ่นและเพิ่มเติมในต่างประเทศอีกสี่แห่ง เราสามารถให้คำแนะนำที่รวดเร็วและตรงประเด็นเกี่ยวกับเครื่องเป่าลมและอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของคุณได้
    SALES