main

Showa Denki Group (SDG)มีเป้าหมายพัฒนาบริษัทของเราไปพร้อมกับความยั่งยืนของโลกและมุ่งไปสู่SDGs

3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
เป้าหมายที่ 3 [ประกันสุขภาพ]
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
 • แด่คุณลูกค้า
  การส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีให้กับผู้ทำงาน โดยการปรับสภาพแวดล้อมที่ทำงานให้
  ปลอดภัยและสะอาด
  ไม่ใช่เพียงแค่การจัดการเรื่องมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมอย่างเดียว แต่รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมทั่วไปให้เหมาะสมกับพนักงานด้วย เช่น การจัดการความร้อนที่ทำงาน การจัดการกลิ่นที่ส่งผลถึงสุขภาพ เป็นต้น
  ทางเราจะใช้ความรู้ทางเทคนิคและอุปกรณ์ทางสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่
 • แด่พนักงาน
  เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีกับพนักงาน ทางบริษัทได้เพิ่มสวัสดิการ "ประกันสุขภาพโรคมะเร็ง"
  ทางบริษัทจะรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายเต็มราคา
  นอกจากนี้มีมาตรการตรวจแต่เนิ่น เช่น การตรวจเนื้องอก หรือการตรวจร่างกายทุกๆ 2ปีด้วย
8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ
เป้าหมายที่ 8 [งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ]
ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การจ้างงานเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพ
ให้ความสำคัญกับสวัสดิการ เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจแก่พนักงาน ทั้งด้านการทำงานและเรื่องส่วนบุคคล
แนะนำสวัสดิการ
 • การปรับเปลี่ยนให้ทำงานได้อย่างราบรื่น
  • สนับสนุนให้ใช้วันลาหยุด100% และยังสามารถลาหยุดขั้นต่ำ 1 ชั่วโมงได้
 • เบี้ยเลี้ยงเพื่อสนับสนุนพนักงาน
  • เบี้ยเลี้ยงSAT (Satisfaction) ใช้งานอดิเรกของตนเองหรือการโฆษณาบริษัทผ่าน Social Network
  • เบี้ยเลี้ยงRTH (Return home) ออกค่าเดินทางในการกลับบ้านของพนักงาน
  • เบี้ยเลี้ยงค่าที่พักอาศัย (Housing allowance) พนักงานที่อาศัยอยู่ละแวกใกล้เคียงบริษัท
   ลดระยะเวลาการเดินทางและเพิ่มเวลาพักของพนักงาน (เบี้ยเลี้ยงPLUS1,เบี้ยเลี้ยงPLUS2)
  • เบี้ยเลี้ยงค่าฉลองงานแต่ง
 • เบี้ยเลี้ยงสนับสนุนการเลี้ยงดู
  • เบี้ยเลี้ยงบุตร,เบี้ยเลี้ยงพ่อ/แม่เลี้ยงเดียว
  • เบี้ยเลี้ยงสำหรับการคลอดบุตร
※ สวัสดิการแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริษัทในเครือ
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
 • 1 ขจัดความยากจน
 • 2 ขจัดความหิวโหย
 • 3 สุขภาพและ ความเป็นอยู่ที่ดี
 • 4 การศึกษา ที่มีคุณภาพ
 • 5 ความเท่าเทียม ทางเพศ
 • 6 น้ำสะอาดและ การสุขาภิบาล
 • 7 พลังงานสะอาด ที่เข้าถึงได้
 • 8 งานที่มีคุณค่า และการเติบโต ทางเศรษฐกิจ
 • 9 โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและ อุตสาหกรรม
 • 10 ลดความเหลื่อมล้ำ
 • 11 เมืองและชุมชน ที่ยั่งยืน
 • 12 การผลิตและ การบริโภคที่ยั่งยืน
 • 13 การรับมือกับ การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
 • 14 ทรัพยากรทางทะเล
 • 15 ระบบนิเวศบนบก
 • 16 ความสงบสุข ยุติธรรมและ สถาบันเข้มแข็ง
 • 17 ความร่วมมือเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน
SDGs (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)
ในการประชุม"การพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ที่จัดขึ้นที่นิวยอร์กเมื่อวันที่ 25-27 กันยายน 2558
ภายใต้การเข้าร่วมของผู้นำประเทศมากกว่า150ประเทศได้บทสรุปวาระว่า
"เปลี่ยนแปลงโลกของเรา :การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030”
วาระนี้ เป็นแผนการเพื่อมนุษย์ โลกและความเจริญรุ่งเรืองโดยมีการประกาศว่า นี่คือ
"เป้าหายการพัฒนาที่ยื่นยืน(SDGs)"ประกอบไปด้วย 17 goals และ 169 targets เพื่อเปลี่ยนแปลงโลก