main

ท่องไปในโลกของเครื่องเป่าลม!เครื่องเป่าลมในชีวิตประจำวันของเรา

ที่โชวาเด็นกิ เรามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานในการใช้แรงลมเพื่อช่วยให้การสนับสนุนกับโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยานยนต์ เครื่องมือวัดความแม่นยำ เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เครื่องเป่าลมของเราถูกพัฒนาขึ้นควบคู่กันไม่เพียงเฉพาะสำหรับการผลิตในญี่ปุ่นเท่านั้น แต่รวมถึงการผลิตในต่างประเทศด้วยเช่นกัน เครื่องเป่าลมเหล่านี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มสินค้าที่หลากหลายซึ่งจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของพวกเรา
ทิวทัศน์ในชีวิตประจําวัน
เครื่องสำอาง
เลนส์สายตา
การหล่อโลหะ
ขวดแก้ว
ยาเม็ด
ทิวทัศน์ในชีวิตประจําวัน
กาแฟบรรจุขวด (ขวดอะลูมิเนียม)
เซมิคอนดักเตอร์
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วย
ยานยนต์
หน้ากากอนามัย
ถุงพลาสติก
ยางรถยนต์
ปิด
เครื่องสำอาง

1. เครื่องสำอาง   |   Cosmetics

บทบาทของเครื่องเป่าลมของเราในโรงงานผลิตเครื่องสำอาง
 • การดักจับอนุภาคขนาดเล็กในระหว่างการวัดส่วนผสมและขึ้นรูป และในระหว่างขั้นตอนสุดท้าย
 • การผสมแป้งอย่างมีประสิทธิภาพ
1/12
เลนส์สายตา

2. เลนส์สายตา   |   Optical Lens

บทบาทของเครื่องเป่าลมของเราในโรงงานผลิตเครื่องมือวัดความแม่นยำ
 • การดักจับอนุภาคขนาดเล็กในระหว่างการผสมวัตถุดิบ การเจีย และการขัด
 • การควบคุมอุณหภูมิโดยการผสมอากาศภายในเตาหลอม
 • เป่าลมไปที่เลนส์โดยตรงเพื่อการระบายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
2/12
การหล่อโลหะ

3. การหล่อโลหะ   |   Metal Case

บทบาทของเครื่องเป่าลมของเราในโรงงานผลิตเครื่องใช้โลหะ
 • การระบายไอละอองในระหว่างการล้างชิ้นส่วนที่มีอุณหภูมิสูง
 • การระบายลมร้อนในระหว่างการทำให้แห้ง
 • การระบายสีส่วนเกินออกในระหว่างการพ่นสี
3/12
ขวดแก้ว

4. ขวดแก้ว   |   Glass Bottle

บทบาทของเครื่องเป่าลมของเราในโรงงานผลิตแก้ว
 • การดักจับอนุภาคขนาดเล็กในระหว่างการผสมวัตถุดิบ
 • ควบคุมอุณหภูมิโดยการผสมอากาศภายในเตาหลอม
 • เป่าลมไปยังขวดแก้วที่ร้อนโดยตรงเพื่อการระบายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การระบายความร้อนและไอระเหยในระหว่างการพิมพ์ฉลาก
4/12
ยาเม็ด

5. ยาเม็ด   |   Tablet

บทบาทของเครื่องเป่าลมของเราในโรงงานผลิตเวชภัณฑ์
 • การดักจับอนุภาคขนาดเล็กในระหว่างการวัดส่วนผสม
 • ป้องกันไม่ให้อนุภาคขนาดเล็กฟุ้งกระจายออกไปในระหว่างการป่นส่วนผสม
 • ใช้ลมเป่าเพื่อเขย่าและทำให้แป้งแห้ง
 • ป้องกันการไหลออกผ่านทางอุปกรณ์การผลิตแรงดันลบ
5/12
กาแฟบรรจุขวด (ขวดอะลูมิเนียม)

6. กาแฟบรรจุขวด (ขวดอะลูมิเนียม)   |   Bottle Coffee

บทบาทของเครื่องเป่าลมของเราในโรงงานผลิตเครื่องดื่ม
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้อากาศภายนอกเข้าสู่เครื่องคั่วกาแฟ
 • ดักจับฝุ่นแป้งไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการบดกาแฟ
 • ดูดจับฝุ่นรอบๆ ขวดเพื่อไม่ให้เข้าสู่ขวด
 • ระบายความร้อนในระหว่างการปิดฉลากด้วยความร้อน
6/12
เซมิคอนดักเตอร์

7. เซมิคอนดักเตอร์   |   Semiconductor

บทบาทของเครื่องเป่าลมของเราในโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์
 • ดักจับไอละอองและอนุภาคขนาดเล็กในระหว่างการตัดและการขัด
 • การระบายความร้อนที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์
 • การระบายสีส่วนเกินออกในระหว่างการพ่นสี
 • การระบายอากาศและทำความสะอาดภายในห้องรับแสง
7/12
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วย

8. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วย   |   Cup Noodles

บทบาทของเครื่องเป่าลมของเราในโรงงานผลิตอาหาร
 • ระบายความร้อนในระหว่างขั้นตอนการทำให้เส้นบะหมี่แห้ง
 • ทำความเย็นให้กับเส้นบะหมี่ที่มีอุณหภูมิสูงอย่างรวดเร็วหลังจากทำให้แห้งโดยใช้ลมปริมาณมาก
 • ใช้ลมเป่าเพื่อดูดและตรึงปิดภาชนะเพื่อการบรรจุที่เรียบร้อย
8/12
ยานยนต์

9. ยานยนต์   |   Automobile

บทบาทของเครื่องเป่าลมของเราในโรงงานผลิตยานยนต์
 • ควบคุมอุณหภูมิโดยการผสมอากาศภายในเตาหลอมที่ใช้ในอุตสาหกรรม
 • ดักจับไอละอองที่เกิดขึ้นในระหว่างการกลึงชิ้นส่วนต่างๆ
 • การระบายสีส่วนเกินออกในระหว่างการพ่นสี
9/12
หน้ากากอนามัย

10. หน้ากากอนามัย   |   Disposable Mask

บทบาทของเครื่องเป่าลมของเราในโรงงานผลิตเวชภัณฑ์
 • ดักจับอนุภาคขนาดเล็กในระหว่างการพับและการตัดเย็บ
 • การระบายความร้อนในระหว่างการกดอัด
 • การระบายความร้อนและไอระเหยในระหว่างการปิดฉลากด้วยความร้อน
10/12
ถุงพลาสติก

11. ถุงพลาสติก   |   Plastic Bag

บทบาทของเครื่องเป่าลมของเราในโรงงานผลิตแก้ว
 • การใช้ลมเป่าเพื่อลำเลียงวัตถุดิบ
 • การเป่าลมไปยังพลาสติกที่ละลายแล้วเพื่อระบายความร้อน
 • การใช้ลมเป่าเพื่อทำให้ชิ้นส่วนที่พ่นสีแห้งอย่างรวดเร็ว
11/12
ยางรถยนต์

12. ยางรถยนต์   |   Tyre

บทบาทของเครื่องเป่าลมของเราในโรงงานผลิตยางรถยนต์
 • ดักจับอนุภาคขนาดเล็กในระหว่างการลำเลียงวัตถุดิบ
 • ระบายความร้อนมอเตอร์เครื่องนวดผสมยาง
 • นำสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยู่กับยางรถยนต์
12/12