main

ABOUT USเกี่ยวกับเรา

COMPANY NAME  |  ชื่อบริษัท
 • Showa Denki Co.,Ltd.
HEAD OFFICE  |  สำนักงานใหญ่
FOUNDED  |  ก่อตั้ง
 • 29 มิถุนายน 1950
ESTABLISHMENT  |  จัดตั้ง
 • 22 ธันวาคม 1956
CAPITAL  |  เงินลงทุน
 • 88.5 ล้านเยน
SALES  |  ยอดขาย
 • 9.4 พันล้านเยน (2022)
EMPLOYEES  |  จำนวนพนักงาน
 • 273 (รวมกลุ่ม: 415) *ในเดือนเมษายน 2023
FACTORY QUALIFICATIONSAND PERMITS  |  คุณสมบัติ/การรับรอง
 • ได้รับการรับรองคุณภาพระบบ   ISO 9001
 • ได้รับการรับรองคุณภาพระบบ   ISO 14001
 • ได้รับการรับรองจากกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมในประเภทธุรกิจผลิตอุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และอื่นๆ
 • ได้รับการรับรองผ่านการทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีโครงสร้างป้องกันการระเบิด
 • ได้รับการรับรองจากกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งเพื่อดำเนินธุรกิจการก่อสร้างและการประปา
 • ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จำหน่ายแก่หน่วยราชการญี่ปุ่นทั้งหมด
 • ผู้ผลิตที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ว่าการจังหวัดโอซาก้า - เครื่องเป่าลม
 • ได้รับใบอนุญาตค้าของเก่า (ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือจักรกล หน่วยงานราชการ ความปลอดภัยจังหวัดโอซาก้า หมายเลขใบอนุญาต.622280185746)
 • ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจขาย/ให้ยืมอุปกรณ์ระดับสูงทางการแพทย์ (223SV1269).
SALES STRUCTURE  |  การเป็นสมาชิก
 • สมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแห่งประเทศญี่ปุ่น (JEMA)
 • สมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องจักรแห่งประเทศญี่ปุ่น (JMAA)
 • องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO)
OFFICER  |  กรรมการ
 • เคนซากุ คาชิวากิ
MEMBER ORGANIZATION  |  โครงสร้างยอดขาย
 • เครื่องเป่าลมแบบต่อตรง   53%
 • อุปกรณ์สิ่งแวดล้อม   9%
 • เครื่องเป่าลมขับเคลื่อนด้วยสายพาน   19%
 • เครื่องดักจับฝุ่นละออง   5%
 • อื่นๆ   14%