main

HISTORYประวัติ บริษัท

1950
 • เริ่มผลิตและจำหน่ายมอเตอร์ขนาดเล็กในนามของ โชวาเด็นกิ เซซาคุโช ในบริเวณที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานสาขาโอซาก้าในปัจจุบัน
1954
 • รับใบอนุญาตเพื่อผลิตมอเตอร์ AC และอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันจากกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม
1956
 • รวมบริษัทเป็นบริษัท โชวาเด็นกิ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านเยน
1964
 • ก่อสร้างโรงงานไดโตะในชินเดน คิตะมาชิ เมืองไดโตะ แล้วเสร็จ
1969
 • ก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องเป่าลมในชินเดนซาไคมาชิ เมืองไดโตะ แล้วเสร็จ
1974
 • ก่อสร้างโรงงานอิกะแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินกิจการในนามของบริษัท โชวะ ฟุเรียวคุ คิไค จำกัด
1975
 • ได้รับการรับรองโรงงานตามมาตรฐาน JIS จากกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม
  (หมายเลขใบอนุญาต 574148)
1983
 • โรงงานไดโตะได้รับรางวัลมาตรฐานอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมจากกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม โอซาก้า
1984
 • เปิดศูนย์บริการทางเทคนิคสาขาโตเกียว
1985
 • ขยายอาคารโรงงานอิกะ เพิ่มระบบทดสอบ 300 kW และติดตั้งตู้ทดสอบทนความร้อนสำหรับเครื่องเป่าลม
1988
 • ก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ในพื้นที่โรงงานไดโตะแล้วเสร็จ
1989
 • ขยายต่อเติมโรงงานไดโตะ
1992
 • ก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อใช้เป็นสำนักงานสาขาโตเกียวแล้วเสร็จ
1997
 • โรงงานไดโตะได้ประกาศเครื่องหมาย CE สำหรับ Mistresa (เครื่องดักจับไอละออง)
1998
 • ก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อใช้เป็นสำนักงานสาขานาโกย่าแล้วเสร็จ
1999
 • โรงงานไดโตะได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001
2000
 • โรงงานอิกะได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001
2004
 • โรงงานไดโตะและโรงงานอิกะได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 14001
 • ก่อสร้างโรงงานไดโตะแห่งใหม่แล้วเสร็จ และเปิดสำนักงานขายโอคายามะ
2008
 • ก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อใช้เป็นสำนักงานขายสาขาคานาซาวะแล้วเสร็จ
2012
 • ก่อตั้ง Showadenki (Thailand) Co., Ltd. ในประเทศไทย
2013
 • เปิดสำนักงานขายสาขาเกียวโต
2015
 • ก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อใช้เป็นสำนักงานสาขาโตเกียวแล้วเสร็จ
2016
 • บริษัท โชวะ ฟุเรียวคุ คิไค จำกัด (โรงงานอิกะ) เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท โชวาเด็นกิ อิกะ จำกัด
2017
 • ก่อตั้ง Showa Denki (Korea) Co., Ltd. ในเกาหลี
 • ก่อตั้ง Showa Denki (Taiwan) Co., Ltd. ในไต้หวัน
 • เช้าร่วมทุนกับ Nishikawa Manufacturing Company, Limited
2018
 • ปิดสำนักงานขายสาขาอัตสึกิและควบรวมการทำงานโดยสำนักงานสาขาโตเกียว
2019
 • เข้าร่วมทุนกับ Chiyoda Fan & Blower Co., Ltd.
2020
 • ปิดสำนักงานขายสาขาเกียวโต และย้ายไปยังสำนักงานขายสาขาชิกะ
2022
 • เปิดสำนักงานสาขาโกเบ และได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจขาย/ให้ยืมอุปกรณ์ระดับสูงทางการแพทย์