main

SEARCH HELPSวิธีค้นหาบนเว็บไซต์ของเรา

  • ระบบการค้นหาจะใช้คำสำคัญโดยไม่จำแนกความแตกต่างระหว่างตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ระบบจะเพิกเฉยต่อคำสำคัญที่สั้นกว่าอักขระขั้นต่ำ
  • เพื่อให้ได้ผลการค้นหาที่กว้าง โปรดใช้คำว่า OR (ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่) เช่น: แมว OR สุนัข (จะได้เนื้อหาที่มีทั้งคำว่า “แมว” หรือคำว่า “สุนัข”)
  • เพื่อให้ได้เนื้อหาที่มีทุกคำ เราใช้คำว่า AND (ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่) อย่างไรก็ตาม การใช้คำนี้จะได้การทำงานเหมือนกับการค้นหาตามค่าเริ่มต้น เช่น: แมว AND สุนัข (จะได้เนื้อหาที่มีทั้งคำว่า “แมว” และ “สุนัข” เหมือนกับการใช้คำว่า “แมว สุนัข”)
  • หากต้องการค้นหาวลีหรือประโยค โปรดใช้อัญประกาศ เช่น: “แมวกินหนู”
  • การใส่สัญลักษณ์ - ไว้หน้าคำสำคัญจะทำให้เราแยกเนื้อหาที่มีคำสำคัญนั้นออก การค้นหาจะต้องมีคำสำคัญ "ที่ต้องการหา" อย่างน้อยหนึ่งคำ เช่น: แมว -สุนัข (จะได้เนื้อหาที่มีคำว่า “แมว” แต่ไม่มีคำว่า “สุนัข”)

INTERNATIONAL DIALS | รองรับสายต่างประเทศ

ข้อมูล บริษัท
เกี่ยวกับ Showa Denki
สินค้า บริการ
ข่าวและบล็อก
ช่วยเหลือ/เงื่อนไขการใช้งาน
ลิงค์
เครื่อข่ายต่างประเทศ
 
ปิด