main

สารจาก CEO

เคลื่อนที่และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนไปจนถึงอนาคต ตามที่เราปรารถนาจะดำรงอยู่ให้ได้ถึง 100 ปี

เรามาไกลขนาดนี้ได้เพียงเพราะเราคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า

เรามาไกลขนาดนี้ได้เพียงเพราะเราคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า
เอาใจลูกค้ามาใส่ใจเรา

วิธีคิดแบบนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปี 1960 ซึ่งเป็นเวลาครบรอบกิจการ 10 ปีของโชวาเด็นกิ และก็ได้ฝังรากลึกในทุกสิ่งที่เราทำมาตลอดครึ่งศตวรรษจวบจนปัจจุบัน หากเราต้องการเป็นที่ยอมรับไม่เพียงแค่ในญี่ปุ่น แต่รวมถึงทั่วโลกด้วย เราก็ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราให้ได้ ทั้งหมดที่ต้องทำคือการเอาใจลูกค้ามาใส่ใจเรา และคำนึงถึงลูกค้าอย่างละเอียดถี่ถ้วน วัฒนธรรมบริษัทของเรามุ่งหวังให้เราดำรงตนให้อำนวยความสะดวกได้เทียบเท่าร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่น เราคงอยู่ได้ทุกวันนี้เพียงเพราะเราระดมทุกความรู้สึกนึกคิดของเราเพื่อคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าของเรา และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่พวกเขาต้องการ นี่เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจ

ทุกสิ่งสร้างขึ้นจาก MAGOKORO (การทุ่มเทเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดของเราให้คุณ) และความสามารถด้านเทคโนโลยีของเรา

ทุกสิ่งสร้างขึ้นจาก MAGOKORO (การทุ่มเทเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดของเราให้คุณ) และความสามารถด้านเทคโนโลยีของเรา

อะไรเป็นส่วนประกอบรากฐานของ SDG Ways สิ่งนั้นคือ MAGOKORO ซึ่งก็คือการมุ่งเน้นที่สำคัญในทุกสิ่งที่เราทำ การตระหนักรู้ใหม่ๆ ความใส่ใจที่ละเอียดอ่อน ไมตรีจิตที่จริงใจ ที่หัวใจของแต่ละปัจจัยเหล่านี้คือความรู้สึกนึกคิดอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวญี่ปุ่นถึงความทุ่มเทและความซื่อตรงที่เรียกว่า MAGOKORO ทักษะด้านเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่อาจช่วยให้เราส่งมอบบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เหนือความคาดหมายของลูกค้า หากแต่เป็น MAGOKORO ที่จะส่งเสริมเทคโนโลยีของเราให้มีคุณค่าใหม่ และให้พลังแก่เราในการทำให้เหนือความคาดหมายของลูกค้า

สร้างประสบการณ์การเคลื่อนที่ที่เหนือความคาดหมายด้วยวิธีการใหม่ๆ ของเรา

สร้างประสบการณ์การเคลื่อนที่ที่เหนือความคาดหมายด้วยวิธีการใหม่ๆ ของเรา

ในปี 2020 โชวาเด็นกิจะครบรอบกิจการ 70 ปี แต่ช่วงเวลานี้นับเป็นเพียงก้าวหนึ่งของเราเท่านั้น ขณะที่เราเดินหน้าไป เราจะยังคงมุ่งเน้นเทคโนโลยีที่จัดการ “ลม การหมุน และการไหล” ซึ่งสร้างโซลูชันใหม่ที่ทำให้เราก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงตามเป้าหมายที่จะเป็นธุรกิจยืนยาว 100 ปี

เมื่อมองไปข้างหน้าถึงยุคอนาคต เราจะขับเคลื่อนโลกด้วยวิธีใหม่ๆ และเราจะยังคงสร้างประสบการณ์การเคลื่อนที่ผ่านการดำเนินการที่ฝังลึกอยู่ใน MAGOKORO ของเรา ในฐานะบริษัทที่ให้บริการซึ่งปลุกชีวิตให้วิสัยทัศน์ “เคลื่อนที่ด้วยวิธีใหม่ๆ/สร้างแรงแห่งการเคลื่อนที่ใหม่ในระดับโลก” เราจะสร้างประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายอย่างต่อเนื่อง

กรรมการ เคนซากุ คาชิวากิ

  •  
  •  
  •