main

WORKING ENVIRONMENT MEASUREMENT ORGANIZATIONองค์กรวัดสภาพแวดล้อมการทำงาน

องค์กรวัดสภาพแวดล้อมการทำงาน   ทะเบียนเลขที่   27-112

องค์กรการวัดสภาพแวดล้อมการทำงานคืออะไร?

เพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เราวัดปริมาณฝุ่น ละอองสารอินทรีย์ และองค์ประกอบในอากาศที่เป็นอันตรายซึ่งผลในเชิงลบต่อร่างกายมนุษย์ เราจะใช้ผลการวัดเพื่อประเมินสภาพแวดล้อมในที่ทำงานในสามระดับโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ลำดับขั้นตอนการทำงานของตามมาตรการตรวจสอบสภาพแวดล้อมมาตรฐาน
ลูกค้า
 • ออกคำสั่งกับหน่วยงานตรวจสอบ
 • ออกคำสั่งกับผู้ผลิต
 • การแจ้งไปยังหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานตรวจสอบสภาพแวดล้อม
 • มาตรการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การร่างและส่งรายงาน
  (เมื่อมีการจัดส่งอุปกรณ์แล้ว/ดำเนินการตรวจสอบแล้ว)
ผู้ผลิตอุปกรณ์
 • คำแนะนำสำหรับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมตามผลการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การตรวจสอบโดยทั่วไป
delta
ลำดับขั้นตอนการทำงานของบริษัท โชวาเด็นกิ จำกัด
ลูกค้า
 • ออกคำสั่งสำหรับการปรับปรุงที่จำเป็น
 • การแจ้งไปยังหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

บริษัท โชวาเด็นกิ จำกัด
 • การตรวจสอบสถานะปัจจุบันของ (ก่อนการติดตั้ง)
 • ของสภาพแวดล้อมในการทำงาน การสร้างรายงาน
 • คำแนะนำในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดส่งอุปกรณ์
 • การออกเอกสารแจ้งในรูปแบบต่างๆ
 • การตรวจสอบโดยทั่วไป
 • การบำรุงรักษา
 • การปรับปรุงช่องลมและฝาครอบ

การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในที่ทำงานโดยทั่วไปและการเก็บรักษาผลการตรวจสอบถือเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับสถานที่ทำงานภายในอาคารที่มีการใช้ละอองสารอินทรีย์

การตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
arrow
เพียงพอ
หมวดหมู่การควบคุมที่ 1
ตรวจสอบเพื่อคงไว้ในหมวดหมู่การควบคุมที่ 1
การตรวจสอบตามความสมัครใจโดยทั่วไปสำหรับการระบายไอเสียภายใน
การบำรุงรักษาเครื่องเป่าลม
arrow
ส่วนสำหรับการปรับปรุง
หมวดหมู่การควบคุมที่ 2
arrow
ไม่เพียงพอ
หมวดหมู่การควบคุมที่ 3
 

โชวาเด็นกิกรุ๊ปจะช่วยคุณปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

illust
 
เราได้รวมกระบวนการทั้งหมดนับจากการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานของคุณเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ระบายไอเสียภายใน